Gezonde Tip
Image default
Diensten

De gezondheidsrisico’s van asbest

Asbest is een materiaal dat vroeger veel gebruikt werd in de bouw. Het heeft goede isolerende eigenschappen en is brandwerend. Helaas is asbest ook een gevaarlijke stof voor de gezondheid. Het inademen van losse asbestvezels kan na lange tijd ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals longkanker, longvlies- of buikvlieskanker. Daarom is het belangrijk om te weten wat de gezondheidsrisico’s van asbest zijn en hoe je deze risico’s kunt verminderen.

Wat is asbest?

Asbest is een vezelachtig mineraal dat vroeger veel gebruikt werd in de bouw. Het werd onder meer gebruikt als isolatiemateriaal, in cementproducten en in dakbedekking. Asbestvezels zijn heel klein en kunnen gemakkelijk ingeademd worden. Wanneer dit gebeurt, kunnen de vezels diep in de longen terechtkomen en op termijn ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.

Wat zijn de gezondheidsrisico’s van asbest?

Het inademen van asbestvezels kan na lange tijd leiden tot verschillende vormen van kanker. De hoeveelheid asbestvezels die je tijdens je leven inademt, bepaalt hoe groot de kans is dat je kanker krijgt door asbest. Iemand die vele jaren veel asbestvezels heeft ingeademd, loopt een groot risico op het ontwikkelen van deze vormen van kanker. Het duurt vaak tientallen jaren voordat de eerste symptomen zich voordoen.

Hoe kun je de gezondheidsrisico’s verminderen?

Het beste is om te voorkomen dat je asbestvezels inademt. Als je vermoedt dat er asbest in je huis of gebouw zit, kun je een asbestinventarisatie laten uitvoeren. Op basis van deze inventarisatie kan bepaald worden of er asbest aanwezig is en of er maatregelen genomen moeten worden. Bijvoorbeeld door het verwijderen van alle asbest. Dit mag alleen gebeuren door een gecertificeerd bedrijf. Na de verwijdering moet er een asbestattest-aanvragen.net worden opgesteld om aan te tonen dat het asbest op een veilige manier is verwijderd. Dit attest kun je aanvragen bij asbestattest-aanvragen.net.

Wat moet je doen als je denkt dat je asbest hebt ingeademd?

Als je denkt dat je asbest hebt ingeademd, is het belangrijk om dit te bespreken met je huisarts. Deze kan bepalen of er verdere onderzoeken nodig zijn. Als er inderdaad asbestvezels zijn ingeademd, kan het soms jaren duren voordat de eerste symptomen zich voordoen. Daarom is het belangrijk om alert te blijven op mogelijke klachten en deze te bespreken met je huisarts.

https://asbestattest-aanvragen.net/